for a change
Header

Audio noise advisory services

Overal geluid
We zijn omgeven door geluid. Dierengeluiden, Mensengeluiden, Verkeersgeluid, Geluid van werkzaamheden, Vliegtuiglawaai.. En in veel gevallen hebben we geen of weinig invloed op dat geluid. We zoeken de stilte op als we daar behoefte aan hebben. Vaak door de natuur op te zoeken of een stille ruimte binnen.

Het nieuwe werken
In de moderne werkplekomgeving zijn de individuele werkplekken vaak vervallen. In plaats daarvan tref je een varieteit aan werkplekken aan; elk voor een specifieke toepassing: Auditoria, Vergaderruimten, Skyperuimten, Concentratieruimten, Werktafels, Werkgroeptafels, %%%%%%%.

Effectiviteit
De manier waarop mensen zich gedragen in moderne werkplekken heeft soms een desastreus effect op de effectiviteit van de andere medewerkers. Luidruchtig gedrag, telefoongesprekken ‘op de speaker’, muziek en luide bijpraatgesprekken ‘in the open’ hebben vaan een storend effect op de medebewoners.

Storing
We vinden het echter vaak lastig om anderen op dit gedrag aan te spreken. Met als gevolg dat voor sommigen ‘het nieuwe werken’ een  negatief effect kan hebben op de productiviteit.

De oplossing zit soms in spullen, maar meestal in gedrag
Middels metingen kan bepaald worden hoe groot het probleem werkelijk is. En  er kunnen suggesties uit voortkomen voor wat te doen aan de overlast. Vaak wordt gedacht aan het toepassen van geluidsabsorberende materialen en -wanden. De oplossing voor dit soort situaties zit voornamelijk in gedrag. Dat verloopt volgens een vast proces:

  1. feedback krijgen
  2. bewustwording van de huidige manier van handelen
  3. motivatie om het anders te gaan doen
  4. definitie van de gewenste manier van handelen
  5. veranderen van gedrag
  6. nieuwe situatie
  7. feedback vragen

Reminder: Technisch