for a change
Header

5G bescherming & consultancy

Professioneel meetinstrument om laagfrequent velden te meten

Electromagnetische velden: laagfrequent
We zijn sinds de uitvinding van electriciteit omgeven door apparaten en infrastructuur die electromagnetische velden uitstralen. Denk daarbij aan hoogspanningskabels, transformatorhuisjes en de bovenleiding van de trein. Ook de 220 volt bekabeling in de muren van uw huis, en apparaten zoals kookplaten, TL-verlichting, uw koelkast en uw diepvriezer stralen dag en nacht laagfrequente electromagnetische velden uit.

De draadloze maatschappij: hoogfrequent
De hedendaagse maatschappij ‘draait’ op draadloze verbindingen en signalen. We bellen en internetten mobiel met GSM, GPRS, Bluetooth en WiFi; We gebruiken GPS en WiFi voor onze navigatie; we bellen met DECT telefoons; en we plukken televisie- en navigatiesignalen ‘uit de lucht’.

Van analoog naar digitaal
De technologie waarmee al die verbindingen werken is in de afgelopen 30 jaar voor bijna 100% veranderd van analoog naar digitaal.

Veranderingen
In technisch opzicht heeft dit drie belangrijke gevolgen gehad:

  1. De ‘telecom frequenties’ zijn mede door de grote behoefte aan bandbreedte wel héél erg hoog geworden.
  2. De signalen zijn door de digitalisering sterk pulserend van karakter geworden.
  3. Het zendvermogen waarmee mobiele telefoons en de infrastructuur werken is hoog. Volgens sommige onderzoekers hoger dan gezond is voor de mens *.

* Apple meldt dit in elke iPhone in de kleine lettertjes (‘Legal Notice’)

Professioneel meetinstrument om velden te meten tussen de 800 Mhz en 2,4 Ghz.

Vermogens
De vermogens die door de providers in hun infrastructuur worden gebruikt zijn in het algemeen al redelijk stevig. Het grote aantal aanbieders op één plek maakt dat we -of we dat nu willen of niet- leven in een ‘kakefonische soep’ van sterke, pulserende, hoogfrequente signalen. Met name de optelsom is dus verontrustend.

Daar komt bij dat de ‘flanksteilheid’ van de uitgezonden -pulserende- signalen maakt dat er naast het bedoelde spectrum, ook veel hoogfrequente ‘smog’ ontstaat; ook wel ‘spurious’ genoemd.

Invloed op de mens
Er is nog maar relatief weinig onderzoek gedaan naar de invloed van deze ‘kakefonische soep’ op de mens. Daarnaast komen de meeste veiligheidsstandaarden voor radiosignaal die in omloop zijn, uit onderzoek dat door telefoonproviders betaald is. Andere standaarden komen van overheden. Maar die zijn vaak oud, en gebaseerd op ervaringen met radio- en TV zenders in het verleden.

Langetermijn-effect
Uit de literatuur is bekend, dat de langetermijn-effecten van ‘gepulste’ radiosignalen zich pas manifesteren na ongeveer 5 jaar. Anders gezegd: Na ±5 jaar blootstelling worden sommige mensen ziek. De onderzoeken die door providers worden gesubsdieerd bestrijken in het algemeen maximaal 2,5 jaar. Trek zelf je conclusies….

5G ‘buzz word’
In de media is een enorme hausse ontstaan over ‘5G’. 5G is een containerbegrip. Anders dan velen denken, heeft 5G niet alleen betrekking op andere, hogere frequenties of ‘meer zenders’; ‘5G’ is tegelijk óók een volstrekt nieuw ‘protocol’ voor het maken van draadloze verbindingen.

Verbindingen
Verbindingen voor zowel spraak als voor andere digitale signalen. Dit intelligente ‘5G-protocol’ werkt onder meer met ‘TCP-IP’ (het internet protocol) en kan gebruik maken van de oude GSM frequenties EN van nieuwe. Bij 5G kan je telefoon in principe meerdere data-verbindingen tegelijktijd ‘in de lucht’ hebben.

Professioneel meetinstrument om velden te meten tussen de 2,4 Ghz. en de 6 Ghz.

Waarom 5G?
De behoefte aan bandbreedte is enorm gestegen door o.m. beeldbellen (Skype, Zoom, FaceTime, WhatsApp) en door een stijgende behoefte aan mobiel browsen. Daarnaast heeft ieder ‘slim’ device in onze huizen dezer dagen een verbinding nodig om informatie uit te wisselen. (‘Internet of Things’, IoT). 5G is dan ook bedacht om voor de gebruiker een grotere bandbreedte en een beter voorspelbare ‘Quality of Service’ te leveren.

Nieuwe wijn, soms in ‘oude zakken’
5G wordt door de telecom providers geleidelijk aan ingevoerd. Het gevolg is dat aanvankelijk voornamelijk de oude vertrouwde GSM infrastructuur gebruikt zal worden. Op plekken waar érg veel bandbreedte nodig is, zal dan naar verwachting snel de behoefte ontstaan om er nieuwe infrastructuur ‘naast’ te zetten. Die nieuwe GSM infrastructuur werkt echter op nieuwe, extreem hoge frequenties.

Radiopropagatie bij extreem hoge frequenties
Radioverbindingen op die extreem hoge frequenties zijn alleen mogelijk als de zender en de ontvanger elkaar -bijna letterlijk- kunnen ‘zien’. Het signaal gaat maar moeilijk door deuren en wanden dus er ontstaat bij 5G een behoefte aan een veel wijder vertakt netwerk van vaak kleinere ‘steunzenders’. Die zitten dan ‘verstopt’ in plafonds, kerktorens, bushokjes, lantarenpalen, en natuurlijk ook in de ‘oude wantrouwde’ antennemasten van de providers.

Is dit schadelijk voor mij of voor mijn kinderen?
Het antwoord op deze vraag is moeilijk eenduidig te geven. Het effect hangt af van de mate waarin jij en de jouwen zijn blootgesteld aan die ‘digitale kakefonie’. Daarbij spelen met name (1) jouw gevoeligheid, de (2) duur van de blootstelling en (3) de intensiteit van de signalen een cruciale rol. Een belangrijke (4)e factor is de leeftijd. Jonge, opgroeiende kinderen lijken -zo blijkt uit de literatuur- véél kwetsbaarder te zijn voor deze signalen dan ouderen.

Wat kan ik doen?
Zowel de duur als de intensiteit van radiogolven kun je vrij goed meten. Zeker op je woon-plek, je werk-plek en je slaap-plek. De plekken waar je in de regel veel bent.  Je kunt je -gelukkig- ook vrij eenvoudig van schadellijke signalen afschermen En je kunt dus het eventuele nadelige effect op jouw biologie beïnvloeden door je gedrag en soms ook je woon- werk- en slaapplek aan te passen.

Radio-advies
Bij ‘transvorm’ beschikken we over genormeerde en gecertificeerde meetapparatuur die werkt in het hele frequentiegebied van van DECT, GSM (1G, 2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, Radio, Televisie en Satelliet. Tevens hebben we referentiemateriaal waarmee we de metingen kunnen ‘duiden’ in jouw specifieke context. Bij ‘transvorm’ leveren we desgewenst adviezen op maat om je te helpen eventuele schadelijke signalen of signaalniveaus te dempen of zelfs te elimineren.

Meer weten?
Bel +31 682 635 691 of mail Han

 

 

Over de schrijver
Han Stouten is o.m. electronicus en gelicenseerd radiozendamateur. Hij is door het ‘Agentschap Telecom’ bevoegd voor alle frequentiebanden.